27/2/18 12:10

Πωλείται αναψυκτήριο

Πωλείται αναψυκτήριο στην περιοχή του αεροδρομίου λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 6982985729.