2/4/18 16:11

Πωλείται "mini market"

Πωλείται επιχείρηση Mini Market στη Βολισσό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22740 21100.