13/9/18 15:42

Έμπειρη Μαθηματικός

Έμπειρη  μαθηματικός με άριστες μεταπτυχιακές σπουδές παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά (Φοιτητών Πανεπιστημίου, προετοιμασία Πανελληνίων, μαθητών Δημοτικού-Γυμνασίου - Λυκείου) και στην Πληροφορική (ΑΕΠΠ, ECDL). Τηλ: 6942904851.