10/7/18 13:16

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών και Φιλολογικά

Μαθηματικός και φιλόλογος πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.  Προετοιμασία για πανελλαδικές. Τιμή από 7€. Πληροφορίες στο τηλ: 6946457860 &6949900651.