12/9/18 11:05

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στη Φάρκαινα

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120τμ πλησίον Πυροσβεστικής Αεροπόρου Ροδοκανάκη 9 Τηλ:2271078768.