29/6/18 12:19

Ενοικιάζεται-Πωλείται άδεια taxi

Ενοικιάζεται ή πωλείται άδεια taxi  με έδρα στη Βόρεια Χίο. Τηλ: 22720-23224 &6945640215.